Đấu giá đất > Thông tin đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản (02/2019/TB-ĐGTS)
09/01/2019
Quyền sử dụng đất tại Khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin chi tiết: Download

Các tin liên quan:

Thông tin mới: