Quỹ đất > Tư vấn khai thác quỹ đất
Quy định về Quản lý và khai thác quỹ đất được cấp thẩm quyền thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24/03/2014
Quy định về Quản lý và khai thác quỹ đất được cấp thẩm quyền thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/3/2014


Tác giả: Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đấtCác tin liên quan:

Thông tin mới: