Quỹ đất > Quỹ đất quản lý
Thông báo cho thuê mặt bằng ngắn hạn các khu dất
26/02/2015
Thông báo cho thuê mặt bằng các khu đất: - HTX cơ khí Hiệp Phát, phường Tam Hòa; - Công ty TNHH Hoàng Huỳnh, phường Tam Hiệp; - Trụ sở văn phòng làm việc 2, xã Hóa An

Thông báo về việc cho thuê mặt bằng các khu đất

Các tin liên quan:

Thông tin mới: