Quỹ đất > Tư vấn khai thác quỹ đất
Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất được cấp có thẩm quyền thu hồi
23/03/2016
...

Ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất được cấp có thẩm quyền thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Các tin liên quan:

Thông tin mới: