Quỹ đất > Tư vấn khai thác quỹ đất
Thông báo v/v cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn thửa đất số 338, tờ bản đồ số 55 xã Túc Trưng, huyện Định Quán
29/05/2019
Thửa đất số 338, tờ bản đồ số 55 xã Túc Trưng, huyện Định Quán

Chi tiết: tài về/FileUpload/files/87.pdf

Các tin liên quan:

Thông tin mới:
Liên kết web
Bản đồ
Google Map
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1972
Đang truy cập: 9