Đấu giá đất > Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2) (114/TBĐG)
24/12/2018
Quyền sử dụng đất diện tích 64,6 m2 tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 29 phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa.

Thông tin chi tiết : Download

Các tin liên quan:

Thông tin mới: