Quỹ đất > Tư vấn khai thác quỹ đất
Thông báo v/v cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn thửa đất số 246, tờ bản đồ số 56, xã Túc Trưng, huyện Định Quán
11/06/2019
Thửa đất số 246, tờ bản đồ số 56, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

Chi tiết: tải về/FileUpload/files/96%20TB.pdf

Các tin liên quan:

Thông tin mới:
Liên kết web
Bản đồ
Google Map
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1972
Đang truy cập: 13