THÔNG TIN VĂN BẢN
Dạng văn bản:
Chủ đề:
Số văn bản:             Đăng từ ngày:
Tiêu đề:     Đến ngày:    
Tổng số văn bản: 20
Số văn bảnTiêu đềĐường dẫn file 
48/2018/QĐ-UBNDQuy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.48.2018.QD.UBND.pdfChọn
12006/BTC-QLCSCông văn của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công12006-btc-qlcs.pdfChọn
5327/HD-SXDHướng dẫn của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong công tác dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai5327-HD-SXD.pdfChọn
14/CT-UBNDChỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai14-CT-UBND.pdfChọn
12/KH-BCĐKế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 05/11/2018 của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở12-KH_BCD.pdfChọn
1351/QĐ/TUQuyết định của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Đồng Nai1351-QD-TU.pdfChọn
17-QĐi/TUQuy định của Tỉnh Ủy Đồng Nai về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh khi từ trần (cả đương chức và hưu trí)17-QDi-TU.pdfChọn
355/BTC-HCSNCông văn của Bộ Tài chính về cơ chế định mức tài chính thực hiện công tác gia đình355-BTC-HCSN.pdfChọn
57/2018/TT-BTCThông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của chính phủ57-BTC.signed.pdfChọn
3914/QĐ-UBNDQuy định tạm thời về quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai3914.pdfChọn
3659/QĐ-UBNDQuyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai3659QD.pdfChọn
85/2018/TT-BTCThông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tếTT-85-BTC.docxChọn
3464/QĐ-UBNDQuyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai3464.pdfChọn
1085/QĐ-BKHĐTQuyết định số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư1085.pdfChọn
76/2018/TT-BTCHướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp76-2018-btc.pdfChọn
1479/QĐ-BTC 2018Quyết định 1479/QĐ-BTC 2018 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo Luật Trách nhiệm bồi thường 20181479-qd-btc-2018.pdfChọn
116/2018/NĐ-CPNghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn116_2018_ND_CP.pdfChọn
13/2018/QĐ-UBNDVề việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai132018qdubnd.pdfChọn
3120/QĐ-UBNDQuyết định của UBND tỉnh V/v chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ3120QD.pdfChọn
1164/QĐ-BTCQuyết định của Bộ Tài chính công bố tỷ lệ cho vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.1164.pdfChọn
12345678910...
Liên kết web
Bản đồ
Google Map
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1972
Đang truy cập: 15