THÔNG TIN VĂN BẢN
Dạng văn bản:
Chủ đề:
Số văn bản:             Đăng từ ngày:
Tiêu đề:     Đến ngày:    
Tổng số văn bản: 20
Số văn bảnTiêu đềĐường dẫn file 
22/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Đồng NaiChọn
3999/QĐ-BKHCNQuyết định số 3999/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ3999-2018-BKHCN-KH.pdfChọn
07/2019/NĐ-CPNghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về đăng ký quốc tịch của tàu bay07-2019-nd-cp.pdfChọn
03/CT-TTgChỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ03.2019.ttg.signed_03.pdfChọn
2294/QĐ-STNMTQuyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai2294.2019.snmt.VP.pdfChọn
27/2018/TT-BTNMTThông tư 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất27-2018-tt-btnmt.pdfChọn
01/2018/TT-VPCPThông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ01.2019.VPCP.signed.pdfChọn
25/2018/TT-BTNMTThông tư 25/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ25-2018-tt-btnmt.pdfChọn
05/2019/NĐ-CPNghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ05-2019-nd-cp.pdfChọn
1078/STNMT-VPVề việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai1078-VP.pdfChọn
107/2018/TT-BTCThông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.107-2018-TT-BTC..pdfChọn
33/2018/TT-BTNMTThông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biểnTT-33-2018-BTNMT.pdfChọn
07/2019/QĐ-UBNDVề việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai07.2019.qd.ubnd.pdfChọn
56/2018/TT-BGTVTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay56-2018-TT-BGTVT..pdfChọn
04/2019/QĐ-UBNDQuyết định 04/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai: Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai04.2019.QD.UBND.pdfChọn
05/2019/QĐ-UBNDQuyết định 05/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Đồng Nai: Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai05.2019.QD.UBND.pdfChọn
345/QĐ-UBNDCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018345.QD.UBND.pdfChọn
113/2018/TT-BTCThông tư 113/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch113-2018-tt-btc.pdfChọn
56/2018/TT-BGTVTThông tư 56/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay56-2018-tt-bgtvt.pdfChọn
61/2018/NĐ-CPNghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính61.2018.signed.pdfChọn
12345678910...