MỤC HỎI ĐÁP
Các câu hỏi khác

Người hỏi: Nguyen Hoang       Ngày hỏi: 27/09/2013
Tiêu đề: Bảng giá bồi thường dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành.
Nội dung hỏi:

Xin Chào Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Đồng Nai.

            Tôi tên Nguyễn Văn Hoàn đại diện cho một số bà con ở Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai nơi có dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua, có một số câu hỏi thắc mắc về thẩm định giá đền bù đất nông nghiệp như sau:

            Bảng giá đền bù và chính sách hỗ trợ bồi thường của đất nông nghiệp của Huyện Nhơn?

            Khi có một số vấn đề thắc mắc về giá bồi thường và giá hỗ trợ bồi thường  thì liên hệ với cơ quan nào?

Xin trung tâm phát triển quỹ đất cho biết thông tin về các câu hỏi bên trên. Xin trân thành cảm ơn!

Nguyển Hoàng

Email: nguyenhoang.ip@gmail.com

 

 Tên người trả lời: Phạm Công Lý       Ngày trả lời: 08/06/2016
Nội dung trả lời:

Dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành khung giá về bồi thường, hỗ trợ đất, nhà - vật kiến trúc, cây trồng và các chính sách hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi trên cơ sở căn cứ khung chính sách đã được duyệt.

Đối với địa bàn xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành 07 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay, do chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Nhơn Trạch nên chưa chi trả tiền cho các hộ dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 8787/TB-UBND ngày 26/10/2015, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Nhơn Trạch Đang tiến hành áp giá bổ sung do chênh lệch giữa đơn giá bồi thường năm 2014 và năm 2016 (cụ thể: về giá bồi thường đất được thẩm định giá cụ thể sát với giá thị trường, về giá bồi thường nhà - vật kiến trúc, cây trồng và tài sản khác áp dụng theo quy định hiện hành là Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai).

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị ông Nguyễn Văn Hoàn và các hộ dân liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Nhơn Trạch, điện thoại: 0613.521.144